Hàng tháng: Tháng Tư 2020

MANG XU HƯỚNG COLORBLOCK ĐẾN NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Không lạ lùng gì khi nói rằng những xu hướng thời trang luôn tìm ra các lối đi để tiếp cận và ảnh hưởng đến xu hướng thiết kế nội thất. Ví dụ, màu ánh kim và pastel gần đây đang xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thiết kế nội thất đã từng làm …